Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

DEM OSGB

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışma eğitimi yönetmelik olarak bazı zorunlulukları beraberinde getirmektedir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile birlikte bazı kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar neticesinde, yüksekte çalışma eğitimi konuları ışığında firma personellerine eğitim verilmesi gerekmektedir. Özellikle inşaat sektöründe çalışan işçilerin Yüksekte Çalışma Eğitimi alması risklere karşı hayati bir konudur.

Kişinin adımını atarak çıkamayacağı yerler yüksek olarak bilinir. Bu yüzden iskele gibi çeşitli yükseklikte çalışacak kişilerin, gerekli ekipmanların nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere özel eğitimden geçmesi şarttır. Yüksekte çalışma eğitimi kimler verebilir? Hizmet alınan OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yüksekte çalışma eğitici eğitimi almış kişileri eğitim için görevlendirmektedir. İş güvenliği esasına göre ataması yapılmış olan İş Güvenliği Uzmanı da eğitici eğitimi almış ise çalışanlara eğitim verebilmektedir. Son derece hayati olan bu eğitimler neticesinde, ölümcül iş kazalarının da önüne geçilmesi hedeflemektedir. 

Yüksekte çalışma eğitimi konuları içinde başlıca olarak, düşme konusu ele alınmaktadır. Düşmeye neden olan faktörlerin tek tek incelenmesi, ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği, yüksekte çalışmanın sebep olabileceği çeşitli risklerin değerlendirilmesi gibi konuların üzerinde durulur. Eğitimin en önemli amacı; inşaatlardaki iskelelerin sağlamlığının iyi bir şekilde kurulması ve güvenlik işaretlerinin düzgün bir şekilde uygulanabilir olmasıdır. Ayrıca personellerin yüksekte çalışmasına engel oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığının kontrolüdür. Bu kontrol işyeri hekimliği tarafından bizzat kontrol edilmelidir. İşverenler, personelleri için mutlaka sağlık kontrolü yaptırmalıdır ve eğitim konusunda eksikliklerinin giderilmesi konusunda iş güvenliği uzmanı ile koordineli bir şekilde hareket etmelidir. 

Yüksekte Çalışma Eğitimi Önemi

Yüksekte çalışma eğitimi kaç saat? Temel olarak 8 saattir ancak ileri seviye eğitim 16 saat olarak verilmektedir. İleri seviye eğitimler çeşitli uygulamalı eğitimler şeklinde devam etmektedir. Eğitimin önemi özellikle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için hayati önem taşımaktadır. Personellerin eğitimleri iyi bir şekilde hayata geçirebilmeleri, gerekli koruyucu kıyafetleri giymeleri, güvenli çalışma kurallarına uymaları, yüksekte kullanacakları ekipmanların bilgisine iyi bir şekilde hakim olmaları, birçok ölümcül tehlikeden korunmak için önemli bir faktör olacaktır.