Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Tehlikeli Bölge Planı

DEM OSGB

Tehlikeli Bölge Planı

Tehlikeli Bölge Planı, işletmede çalışan personellerin olası risklerin oluşabileceği yerleri, iş makinası ya da ekipmanların bulunduğunu bölgeyi içermektedir. Firmada aktif olarak çalışılan alan ve personelin yoğunlukta olduğu bölgedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelik kazaların önlenebilmesi için risk analizinin önemini vurgular. Bu analize göre tedbirlerin alınması personel için de son derece mühimdir. Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli işletmeleri kapsayan yönetmelik kapsamında İş Güvenliği konusunda gerekli adımların atılması gerekmektedir. Bu sebeple yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yani OSGB, Tehlikeli Bölge Planı da dahil işletmenin geleceği için çok önemli bir üstelenir. Firmaya atanan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği de işletmenin mimarisindeki fiziki koşulları da içeren ayrıca personelin sağlığı ile de ilgilenen; önemli sorumlulukları bulunan kişilerdir.

Tehlikeli Bölge Planı ve olası risklerin değerlendirilmesi hem işletmenin yer aldığı bölge hem de işletme çevresindeki bölgelerin güvenliğinin sağlanması açısından yapılması gerekenleri içeren adımları içermektedir. Plan dahilinde risk oluşturabilecek ekipmanların tespiti ve önlem alınması gereken hususları da barındırmaktadır.

İşletmeler İçin Tehlikeli Bölge Planı

Çok tehlikeli sınıfta bulunan özellikle kimyasal maddeler ile iş yapan firmaların, patlamadan korunma dokümanında da belirtilen Tehlikeli Bölge Planı oluşturulması gerekmektedir. Bu planda çeşitli semboller bulunmaktadır. Bu planın geliştirilmesinde çevre faktörleri gözeterek dikkat içeren konuların ifade edildiği görülmektedir. Ülkemizde bu çalışmaların son yıllarda daha titiz bir şeklde yapıldığı görülmektedir. Bu yüzden işveren de dahil olmak üzere birçok kişiye sorumluluklar düşmektedir. Bu planın hazırlanması da dahil, acil durum ekiplerinin oluşturulması, ilk yardım ve tahliye konularında da firma personellerine gerekli eğitim ve donanım sağlamak yasal zorunluluklardandır. Yasal zorunluluğa uymayan eğitim ve belge eksiği bulunan işletmelerin cezai işlemlere maruz kalabileceğini de unutmamak gerekir.

Hangi risklerin oluşabileceği konusu bu noktada can ve mal kaybı açısından da çok mühimdir; bu yüzden iş güvenliği konusunda uzman kadrosu bulunan OSGB hizmeti almak, firma ve personel için önemlidir. Doğru tercihin doğru müdahalelerin önemi,  risklerin azaltılması müdahale yapılarak zararın büyümesini engellemek işletmeler için riski azaltılmış olacaktır.