Risk Değerlendirme Yöntemleri

Çerkezköy Patlamadan Korunma Dökümanı
22 Mart 2018
İş Güvenliği Sınıfları
29 Mart 2018

Risk Değerlendirme Yöntemleri

İş güvenliğinin bir işletmede etkili bir şekilde uygulanabilmesi ile iş kazaları gözle görülür derecede azalır ve aynı zamanda meydana gelen kazalarda hem işçinin hem de işin en az şekilde zarar görmesi hedeflenir. Bu şekilde iş güvenliği amacı ile alınan önlemlerin de ne kadar önemli ve gerekli olduğu anlaşılmış olur. Ülkemizde de iş güvenliğinin eksiksiz bir biçimde sağlanması amacı ile belirli uzman kuruluşlar hizmet vermektedir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi ya da osgb adı verilen bu kuruluşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan yönetmeliklere göre kurulurlar ve yönetmelikte belirlenen iş sağlığı uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi gibi istihdamı zorunlu personelleri bulundurmak durumundadır. Osgb kurumları işletmelere iş güvenliği hizmeti verirken öncelikli olarak burada bulunan riskleri ortaya koyarlar. Bu işleme risk analizi de denilmektedir. Risk analizleri işletmeye özgü olarak yapıldığından risk değerlendirme yöntemleri de farklılıklar gösterebilir. İş güvenliği uzmanları bu konu ile ilgili birincil olarak görevli ve aynı zamanda da en bilgili kişilerdir.

Risk Değerlendirmesi Ve Sonuçları

Risk Değerlendirme Yöntemleri

Risk değerlendirmesi yapılırken amaç konu ile ilgili tehlike arz edebilecek ve önlem alınması gereken tüm noktaları ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken mutlaka tespit edilen tüm tehlike noktaları bir sonuca bağlanmalı ve gerekli olan önlemler de alınarak tehlikenin üstü kapatılmalıdır. Personelin koruyucu ekipman kullanması, ıslak olan yüzeylerin işaretlenmesi ya da işletme sahası içinde personelin birbiri ile rahat ve sağlıklı biçimde iletişim kurabilmesi için geliştirilen sistemler de bu önlemlere örnek olarak gösterilebilir.

Osgb Hizmetleri Nereden Alınır?

Osgb hizmetleri alınırken öncelikli olarak bu kurumlarda çalışan kişiler ile iletişime geçilmeli ve mutlaka kurum çalışanlarının hizmet alınacak olan kurumu görmesi sağlanmalıdır. Dem osgb bu konuda müşterilerine kaliteli ve hızlı hizmet veren bir kuruluştur. Kuruluşun saha ve merkez çalışanları hem yasal anlamda iş güvenliğinin takibini sağlayacak evrakları hazırlarlar hem de pratik uygulamalar ve eğitimler ile iş güvenliği bilincini geliştirerek işletmede iş kazası ve riski mümkün olan en az seviyeye indirerek bu süreci sağlıklı şekilde yürütürler.  

Risk Değerlendirme Yöntemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.