Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Risk Analizi

Risk Analizi ve Risk Değerlendirme

Risk Analizi

Risk değerlendirmesi nedir? Bugün işletmeler için önemli bir sorudur. İşverenler bulundukları sektöre ait bazı riskler taşıyabilir. Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği olarak bilinen , “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” içerisinde belirtilen bazı hususlar çerçevesinde risklerin değerlendirmeleri yapılmalıdır. Olası tehlikelerin değerlendirilmesi risk değerlendirmesi yöntemleri ile ele alınmalıdır. Bu çalışmalarda firmanın tehlike sınıfı, risk faktörleri, risklerin dereceleri gibi değerlendirilmeler yapılır. Yetkili OSGB, iş güvenliği kapsamında olası risklerin; işyerinde mevcut bulunan ya da dışarıdan herhangi bir şekilde gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi için kapsamlı bir risk değerlendirme formu hazırlayacaktır. Bu konuda firma içi görevlendirilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği personellerin bilinçlendirilmesi açısından önemli rol oynamaktadır.

İş güvenliği, işyeri yetkilileri ve çalışan personel risklere karşı bilgili olmalıdır. İşveren olarak çalışanların ne gibi risklerle karşılaşabileceği ve bu risklerin en aza indirilmesi adına işlemleri gerçekleştirmek durumundadır. Yasal zorunluluk içeren bu değerlendirmeler ilerleyen zaman içerisinde pek çok olumsuz durumunda önlenmesini sağlayacağı için risk değerlendirmesi hayati önem taşımaktadır. Güven konusu da bu noktada önem kazanmaktadır. Güven duyduğunuz OSGB’ ler ve İş güvenliği uzmanları doğru eğitim ve yönlendirmeler ile işletmeniz için en doğru işlemleri gerçekleştirmekle de sorumludur.

Risk Değerlendirmesi Yöntemleri

İş güvenliği uzmanları, işletmelerin farklı tehlike sınıflarına göre değerlendirme yapmalıdır. Az tehlikeli sınıftan çok tehlikeli sınıfa kadar bütün işletmelerin işyeri güvenliğinden sorumludur. Bu farklılıklara göre çeşitli risk değerlendirme yöntemleri kullanır. İlk tehlike analizi, kontrol listesi metodu, hata ağacı, olay ağacı gibi çeşitli yöntemlerle analizler yapılmalıdır. Ayrıca sektöre bağlı olarak, makine, kimyasal, inşaat ve gıda risk değerlendirmeleri de dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılır? Yönetmeliğe göre risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre yapılacağı için çok tehlikeli sınıflarda 2 yılda bir yapılmalıdır. tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde dört ve altı yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.