Risk Analizi Eğitimleri

Hijyen Eğitimi
27 Mayıs 2017
Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi
28 Mayıs 2017

Risk Analizi Eğitimleri

Risk değerlendirmesi, işyeri için oluşabilecek risk faktörlerinin analiz edilmesi ve raporlanması süreçlerini kapsamaktadır. Tehlike sınıflarına göre her iş yerinde oluşabilecek çeşitli riskler mevcuttur. Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıf iş yapan işyerleri, özellikle risk analizi ve değerlendirmesi konularının üzerinde ciddiyetle durmalıdır. Risk değerlendirme ekibi eğitim konuları içinde işyerinin risk haritası çıkartılır, risklerin önlenmesi ve ortaya çıkan risklerin azaltılması adına bilgilendirmeler yapılır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) bu risk değerlendirme adımlarını, işveren ve firmadan sorumlu olan İş güvenliği konusunda uzman olan iş güvenliği uzmanı ile birlikte gerçekleştirir. Ayrıca bu eğitimleri sektör içi tehlike ve risk konuları hakkında bilgilenmek isteyen kişilerde almalıdır.

 

Risk Analizi Eğitimleri

Risk Analizi Eğitimleri

Risk değerlendirme ekibi eğitimi yönetmelik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği maddelerinde yer almaktadır. Bu ekibi kapsayan kişiler ise; İşveren veya işveren vekili, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimliği, işyerindeki çalışan temsilcileri ve işyerindeki destek elemanları tarafından oluşturulur. Bu ekiplerin eğitimi ile birlikte, muhtemel tehlike durumları ve risklere karşı bilinçlenmenin yapılmasıdır. Tüm risklerin doğru bir şekilde analiz edilerek ve raporlanarak değerlendirilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Risk değerlendirme ekibi formu ise, risk değerlendirmesi ekip üyelerinin atanması sonrasında, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi adına yapılacak olan faaliyetleri içermesidir. Personellerin ve firma yetkililerinin risk taşıyan hemen her detay hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

İşyeri Risk Analizi

Risk değerlendirmesi sonrasında belirli periyodlarla güncelleme işleminin de yapılması gerekmektedir. Risklere karşı alınabilecek tedbirler, risklere önlem olacak ekipmanların hazırlanması ve personellerin çeşitli eğitimler ile kullanacakları ekipmanların risklerini de içeren bir dizi süreci de içinde barındırmaktadır. Yönetmelikte geçen ve eğitim sürecini içeren belgelerin de sağlanması önemlidir; çünkü denetleme sırasında da bütün bu belgeler kontrolden geçecektir. Aksi durumda eksiklik ile karşılaşıldığı takdirde çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu yüzden iş yerinin tehlike sınıfına göre oluşabilecek risk analizi ve risk analizi eğitimleri büyük titizlikle takip edilmelidir. Konu ile ilgili en büyük sorumluluk hizmet aldığınız yetkilendirilmiş OSGB’ ye düşmektedir.

Comments are closed.