Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Patlamadan Korunma Dokümanı

DEM OSGB

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi, işletmelerin patlamadan korunma dokümanı yönetmeliği olarak bilinen  “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında ele alınmıştır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı olarak tanımlanmıştır. Yanıcı kimyasallarla iş yapanların karşılaştıkları riskleri önleyici aşamaları içeren patlamadan korunma dokümanı örnekleri yetkili OSGB tarafından incelenebilmektedir. İş güvenliği içinde yer alan bu konu, işveren ve personelin firma içinde ve hatta dışında karşılaşabilecekleri olası risklerin değerlendirmesi anlamına gelir. Patlamadan korunma dokümanı nerelere hazırlanır? Özellikle LPG gibi yakıt türü kullanan firmalar, benzin istasyonları, tehlikeli kimyasallarla iş yapan işyerleri gibi yerlere mutlaka hazırlanmalıdır. Boya, kâğıt, un ham deri, kimyevi, yağ gibi maddelerin fabrika işletmeleri için bu doküman kesinlikle gereklidir. Olası patlamalara karşı önlem almak, değerlendirmeler yapmak ve eğitimler vermek iş güvenliği uzmanı yönlendirmesi ile sağlanmalıdır. Ayrıca işyeri hekimliği personelin bilinçlendirilmesi ve sağlık konularında yetkili isim olmalıdır. Patlama konusunda eğitim almış uzman kişilerin firma içi verecekleri eğitim ile ayrıca hazırlanması gereken evraklarla ile yönetmeliğe uygun işletmelerin oluşturulması amaçlanmıştır. Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi sonrası patlamadan korunma dokümanı hazırlama zorunluluğu bulunan iş yerleri yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Neden Gereklidir?

İşyerlerinde olası acil durumlarda ortaya çıkan risklerin en aza indirilmesi can ve mal kaybının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu noktada, sektörde çalışan işçilerin eğitimi için işveren ve iş güvenliği uzmanları birlikte hareket etmelidir. Risklerin değerlendirilmesi, gerekli eğitimlerin personele verilmesi yasal zorunluluklar arasında olduğu için aksi durumlar çeşitli cezaları getirebilmektedir. Yapılan iş için, tehlike sınıfı iyi bir şekilde değerlendirilmelidir sadece yapılan iş değil ekipmanların da bazı durumlarda olası patlama tehlikesi olan aletler olduğu unutulmamalıdır. Her işletmenin sorumlulukları vardır; Bu yüzden titiz, dikkatli ve özenli yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Aniden parlayabilecek maddelerin özel ortamlarda tehlikeli bölge tanımlanması yapılması gerekir. Ayrıca patlamadan korunma dokümanı eğitimi sonrası patlamadan korunma dokümanının hazırlanması işverenin önemli yükümlülükleri arasında bulunmaktadır.