Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Dem OSGB

Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Yangın ve yangından korunma yolları her işyeri için oldukça hayati bir konudur. Patlama ve yangından korunma eğitimi ile her türlü yangın türünden korunma yolları hakkında bilgi sahibi olunabilir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi artık her geçen gün artmaktadır. Hizmet alacağınız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB ) yangından korunma gibi eğitimleri uzman kadrosu eşliğinde vermesi ile yetkilendirilmiştir. İşveren olarak personelin sağlığı ve iş güvenliği konuları; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının sorumluluğu altındadır.

Yanıcı maddeler ile çalışanlar için büyük risk oluşturan yangın ile ilgili bu eğitim, risklerin ne olduğu ve yangın durumunda neler yapılması gibi konulara ağırlık verilerek personelin alacağı eğitimleri içermektedir. İş Güvenliği Kanunu tarafından belirtilen yönetmelikler doğrultusunda tehlike sınıfları ne olursa olsun personelin gerekli eğitimleri alması bir zorunluluktur. Her eğitimde altı çizilen ve iş güvenliği uzmanı ile işveren-işyerinde çalışan arasında iyi bir iletişimin olması da gerekliliktir. Firmanın risk değerlendirilmesinin yapılması, verilecek eğitimlerin tespiti ve bu eğitimlere katılma zorunluluğu konusu titizlikle ele alınmalıdır. Ayrıca işyeri ortamında sakıncalı durumların tespiti ve bu durumların önlenmesi adına çalışmaların yapılması da diğer görev sorumlulukları içinde yer alır.

Yangın ve Yangından Korunma

Yangın, tanım olarak oksijenin, yanıcı maddenin ve ısının bir araya gelmesi ile kontrol dışında alev alması olarak tanımlanır. Çevreye yayılması ve büyümesi can ve mal kayıplarını oluşturabileceği için oldukça önemli bir konudur. Yanıcı maddeler; katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Yanma çeşitleri ise; yavaş yanma, hızlı yanma, parlama-patlama olarak kendini gösterebilir. En önemlisi, hızlı yanma reaksiyonu gösteren maddeler olarak adlandırılan petrol ve barut gibi, birden parlaması ve patlaması durumları oldukça tehlikeli olabilmektedir.

İşyerlerinin özellikle çok tehlikeli sınıflarda yer alan boya, ilaç gibi fabrikalarda iş güvenliği adına bütün risklerin farkına varılmalı ve önlem alınmalıdır. Bu yüzden kısaca, yangından korunma yolları maddeler halinde sıralayacak olursak; Yangın konusunda hemen herkesin eğitimi hayatidir. Ateş ile yakın temas edebilecek yanıcı ve hemen tutuşacak olan cisimlerin özel bir şekilde muhafaza edilmesi önemlidir. Yangın söndürme tüplerinin bulunması ve yangında doğru yangın tüpünün kullanılması, eğitim sırasında mutlaka öğretilmelidir.