Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

OSGB Nedir

OSGB Nedir - OSGB Ne İş Yapar

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi adı ile hayatımıza giren kısa adı OSGB kuruluşları, hangi iş kolunda çalışırsanız çalışın hem sağlığınızı hem de güvenliğinizi sağlamak amaçlı hizmet alınan yerlerdir. Bu birimler, işyerinde personellerin güvenli ve sağlıklı ortamlar içinde çalışmasını hedeflemektedir. OSGB Yönetmeliği gereği bu kuruluşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri hatta gerekli durumlarda hemşireler yani Diğer Sağlık Personelleri bu birimlerde görev alarak, çalışma ortamının daha güvenli bir hale gelmesinde önemli rol oynarlar. Buna bağlı olarak İSGB Nedir? Sorusu da sıkça gündeme gelmektedir. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlık gerektiren konularda gerekli donanıma ve personele sahip olmasını içerir. İş kazalarını en aza indirmeyi, çalışılan ortamı iyileştirmeyi ayrıca personele verilecek olan eğitimlerin düzenlenmesi gibi birçok konuda sorumlu olarak çalışan OSGB’ ler can ve mal kaybına yönelik bütün olumsuz etmenlerin önlenebilmesi adına faaliyet yürüten yerlerdir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işveren ve çalışanlarına çeşitli sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili yasal sorumluluk ve yükümlülükler getirilmiştir. Kamu sektörü ya da özel sektör ayrımı olmaksızın amaç insan sağlığını düşünen ve çalışılan ortamın insan sağlığını tehdit etmeyecek hale getirilmesini hedefleyen genel bir kurallar bütünüdür. İş kazaları, meslek rahatsızlıkları gibi birçok etmen iş sağlığı konusuna girmektedir. Bu sebeple OSGB’ lerin Bakanlıkça yetkilendirilmeleri önemlidir. Firmanın hazırlamaktan yükümlü olduğu, bazı rapor, defter ve belge konularının da düzenlenmesi işlemlerinde işveren ile ortak çalışma yapabilirler. Sanayi ve ticaretin fazlası ile yaşandığı şehirlerde daha çok personel çalıştığı için OSGB İstanbul, OSGB Ankara gibi başlıca illerde faaliyetler daha yoğun bir şekilde olabilmektedir.

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı, OSGB tarafından firmaya atama işlemi gerçekleştirilir. Bu atama işlemi ise, firmanın NACE kodu olarak belirtilen Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından belirtilen faaliyet kodu ile gerçekleşebilmektedir. Bu faaliyet kodu firmanın hangi iş kolunda çalışacağını belirtir. Bu sebeple İş Güvenliği hizmeti de bu koda göre değerlendirilir. Firmaların tehlike sınıfı ve personel sayısı gibi bilgilere bu kod aracılığı ile İSG-KATİP sisteminden ulaşılabilmektedir. Bu sistem E-Devlet sistemine bağlanarak uzman ve hekimlerin bilgisine erişerek firmaya atama yapılabilmektedir. İSG-KATİP sistemi; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesini sağlayan sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu sisteme giriş işlemleri OSGB tarafından atlanılan sorumlu müdür tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca sorumlu müdür, bütün atamalardan, belgelerden ve çeşitli işlemlerden de Bakanlığa karşı sorumlu olan kişidir. Sorumlu Müdürler de OSGB’ lerde genelde iş güvenliği uzmanları arasından seçilmektedir.

OSGB Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Günümüzde önemi daha da çok artan iş hayatındaki koşulların iyileştirilmesi ve iş kazalarının önüne geçilebilmesi adına birçok önemli konu OSGB sorumluluğundadır. Bu konuda farkındalık yaratmak ve iş güvenliği konularının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak adına da görevleri bulunmaktadır. Verilen hizmet neticesinde OSGB ile çalışan firmalar personel eğitim konusuna da ayrıca özen göstermek durumundadırlar. Özellikle iş kazaların en yoğun olarak görüldüğü inşaat ve kimyasal maddelerle teması gerektiren fabrika gibi iş kollarının şartlarının iyileştirilmesi adına etkin rol üstlenmektedirler. OSGB fiyat listesi de iş kollarına göre yani firmanın tehlike sınıfına göre değişebilmektedir. Az tehlikeli sınıf ve çok tehlikeli sınıf arasında risk analizleri, sağlık kontrolleri gibi etmenler farklılık gösterecektir. OSGB’ ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak şartı ile yapmaları gerekmektedir. Her sınıfta çalışanlar için riskler vardır ancak OSGB tarafından atanan uzmanların hemen her konuya dikkat ve titizlikle yaklaşmaları gerekmektedir. Ayrıca yeni personellerin işe giriş sağlık raporlarının oluşturulması ve yeni giren personele iş güvenliği eğitiminin verilmesi yine OSGB tarafından ataması yapılan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görevleri arasındadır. Belgelerin hazırlanması ve denetleme aşamasında eksikliklerin olmaması açısından belirli aralıklarda bazı belgelerin de tekrar güncellenmesi gerekmektedir. İşveren ve OSGB arasındaki iletişimin kuvvetli olması da son derece önemlidir.