Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

OSGB Hisip

Osgb Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi, ya da daha bilinen ismiyle Osgb Hisip, Avrupa Birliği’ndeki projeler ve kriterler dahilinde, osgb hizmetlerinin iyileştirilmesi için ortaya atılmış bir projedir. Bu proje ile iş güvenliği konusunda kalite standartlarına erişilmesi, sektörlerin iş güvenliğine ilişkin sınırları belirleyen rehberlerin oluşturulması ve bu rehberlerin ileri dönemdeki osgb hizmetlerine yol göstermesi ve çalışanların iş güvenliği açısından daha güvenli ortamlarda çalışması hedeflenmiştir.

Osgb Hizmetlerinde İş Güvenliğinin Yeri

Osgb hizmetlerine genel olarak bakıldığında ise, alanında uzman ve deneyimli kişilerce, iş güvenliği eğitimi verilmesi, bu eğitimler kapsamında işyerlerindeki olası risklerin belirlenmesi ile risk analizi yaparak önlem alınması ve düzenleyici programların uygulanması gibi hizmetler verilmektedir. Söz konusu riskler elbette sektöre göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Ancak en bilinen örneklerden birisi yangın çıkma riskidir. Yangın problemi dahi, iş sahasına ve çalışma ortamının şartlarına göre değişik nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, yangın eğitimi verecek ve yangına ilişkin alınması gereken önlemleri tanıtacak iş güvenliği uzmanının da olası farklılıklar ve ortak noktalar konusunda bilgili olması oldukça önemlidir.

 Osgb ve Sağlık

Bu hizmetlerden bir diğeri ise, sağlıkla ilgili boyutu kapsamaktadır. Osgb firmaları, iş güvenliği uzmanının yanında, iş güvenliği ve hizmet sunulacak sektörün riskleri konusunda eğitimler almış ve deneyimli olan işyeri hekimleri ile çalışmaktadır. İşyeri hekimi, çalışanların sağlık durumları ile ilgilenir, iş güvenliği uzmanı ile birlikte ekip çalışması yaparak, iş ortamı ve işin doğası ile alakalı hastalıkları ve bunların risklerini değerlendirir ve acil durumlarda hızlı müdahale edilebilmesi için hem yöneticilere hem de çalışanlara ilk yardım eğitimi verir. Elbette işyeri hekiminin verdiği eğitim ilkyardım ile sınırlı değildir. İşin yapısı gereği meydana gelebilecek hastalıklar ve dahası psikolojik sorunlar konusunda da yine çalışanlara özel eğitim planları düzenlemek işyeri hekiminin görevlerindendir. Bununla beraber, osgb uzman ekibi birlikte, hizmet verilen işyerine ilişkin acil durum eylem planı yapılmasında da görev almaktadırlar.

Hisip ve Osgb Firmaları

Osgb hizmetlerinin genel olarak neler olduğu yukarıda anlatıldığı gibidir. Ancak Hisip açısından bakıldığında, başlıca kriterlerden birisi, bu projeye gönüllü olarak katılan ve ileride proje sayesinde elde edilecek gelişimleri hem kendi firmaları için hem de Türkiye’deki osgb hizmetleri için desteklemek isteyen kurumların katılımı ile yapılacak olmasıdır. DEM OSGB olarak bizler, osgb hizmetleri konusunda kalite standartlarını ve sürekli gelişimi destekleyen bir osgb firması olarak, Hisip için de gönüllü durumdayız. Bu sebeple, işyerlerinizin hem iş güvenliği hem de iş sağlığı açısından en iyi hizmet ve yönlendirmeyi DEM OSGB tarafından alacağına emin olabilirsiniz.