Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Neden Dem OSGB

Neden DEM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Neden Dem OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB ), İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hizmet veren yerlerdir. İşletmelerde can ve mal kayıplarının önlenmesi adına günümüzde üzerinde ciddiyetle durulan konulardan bir tanesidir. İş güvenliği olarak firmadaki sorunların tespit edilmesi, üzerinde durulması ve çözüme giden yolda işveren ile birlikte çalışarak bu sorunların iyileştirilmesi hayati önem taşıyabilmektedir. Bu sebeple OSGB seçimi de büyük dikkat ve özen gerektiren bir konudur. Kurumsal çalışan, iletişimi daim kılan ve soruna çözüm odaklı yaklaşan Demko OSGB, firma ve firma çalışanları için en iyisini düşünür. Firmanın tehlike sınıfına göre uygun deneyimli kişileri yetkilendirir. Ayrıca uzman kadrosu ile işleyişi kolaylaştırmak, iş ortamını daha iyi hale getirmek ve sorunlara çözüm getirmek prensipleri arasında yer alır.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı işletmeye yapılan ziyaretler neticesinde çeşitli görev ve sorumlulukları da taşımaktadır. Bu sorumlulukları da, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre büyük önemle taşımaktadır. Demko OSGB yetkilendirilmiş bir OSGB’ dir; ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Diğer OSGB’ lerin de kanun yönetmeliklerine uyması beklenir. Kanunda belirtilen şekle göre bu birimler, “İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır.” Neden OSGB? Sorusu, güvenilir ve sağlıklı iş ortamlarının sağlanmasını amaçlayan kanuna uygun olarak hizmet alınan yerlerdir. Bu sebeple işveren ve OSGB’ nin yetkilendirdiği kişilerin kurum içindeki görev ve sorumlulukları oldukça mühimdir.

İstanbul gibi şehirleşmenin ve ticaret kuruluşlarının fazla olduğu yerlerde birçok sayıda OSGB firması bulunmaktadır. Uzman ve hekimin firma ziyaretlerindeki tutum ve davranışları bu noktada fazlasıyla önemlidir. İşveren tarafından fark edilmeyen durumları tespit etmek, eksiklerin giderilmesi adına işlemler yapmak, rapor ve defter gibi istenilen belgelerin eksiksiz hazırlanması gibi birçok faaliyet içeren işlemde hizmet alacağınız OSGB’ nin aktif rol oynayacağını unutmamalısınız. Hizmet verilen işletme OSGB tarafından takip edilmelidir. Demko OSGB bu duruma oldukça dikkat eder ve özenli bir çalışır. Uzman kadrosu ile birlikte şirketin uygun zaman aralığının belirlenip randevu alınması daha sonraki aşamalarda firma sahibini ve çalışanlarını da zor durumda bırakmayacaktır. Çoğu firma iş yoğunluğundan dolayı uzmana ve hekime zaman ayıramadığı için evrakların bile eksik olduğu görülmüştür. Bu yüzden iyi bir iletişimin önemine inanarak koordinasyon sağlarız. Firma yetkilileri aranarak uygun görüldüğü vakit ziyaretler gerçekleştirilir, eksilikler tespit edilir. Şirket tarafından bazı kayıtların tutulması ve belgelerin tutulması müfettişlerin yaptığı denetlemelerde sorun çıkmaması adına önem arz etmektedir. Özellikle büyük işletmelerde bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. OSGB olarak biz bu yükü ortadan kaldırarak belge düzenleme kısmında da firmalara arşiv kayıtları aracılığı ile yardımcı oluyoruz. Şirket adına açtığımız dosyalardan firmaya ait iş güvenliği kaydı ile belge ve düzenlemeler kontrolümüz altındadır. Bu yüzden de firmaya oldukça kolaylık sağlayacaktır.

Neden OSGB Gerekli?

Firma kendi bünyesinde İSGB yani İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi faaliyetleri gerçekleştirdiği zaman daha çok zaman ve daha çok maddi kaynaklar ayırmak zorunda kalacaktır. Öncelikle bir yer belirleyip Sağlık Hizmetleri ve İş Güvenliği Hizmetleri odası bulundurma zorunluluğunda kalacaklardır. İşyeri bünyesinde tehlike sınıfına ve personel sayısına bağlı olarak iş yeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı da çalıştırmak durumunda olacaklardır. Büyük firmalar genelde kendi bünyelerinde uzman ve hekim bulundurabilmektedir; ancak birçok küçük ve orta işletmeler için ayrıca yeni bir birim için bütçe de gerekeceği için, Demko OSGB olarak bu hizmeti daha avantajlı bir hale getirebiliyoruz. Ayrıca firma içinde çalışmak bazı durumlarda bakış açısını da etkileyebilmektedir. OSGB uzmanları firma ziyaretlerinde size farklı bakış açıları kazandıracak ve tarafsız olarak gözlem yapabilecektir. Firma ve OSGB arasındaki sözleşmeye bağlı olarak, ziyaret saatlerin belirlenmesi ve ziyaret sırasında gerekli belge ve kontrollerin yapılması rutin bir hale gelecektir. Hekim sağlık kontrolleri, işe giriş formlarını oluşturma ve eksikliklerin giderilmesi konusunda aktif rol oynayacaktır. Uzman ise eğitim, risk faktörlerinin değerlendirilmesi, tedbir alması ve rapor hazırlaması gibi sorumlulukları olacaktır. Ayrıca bu hizmetlere karşı ücret ödeneceği için birim ücrete karşı fatura kesecektir; şirketiniz de bunu gider olarak gösterebilecektir.