Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

İşyeri İç Yönetmelik

DEM OSGB

İşyeri İç Yönetmelik

İç yönetmelik nedir? Firmalar için, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında hazırlanması gereken kurallardır. İşyerinde birçok risk faktörü bulunabilir; bu sebeple, kullanılan malzeme, ekipmanlar gibi kısacası iş sahası içinde bulunan bütün durumlar değerlendirilir. Değerlenmeden sonra ortaya İşyeri çalışma kuralları çıkar ve personellerin bu kurallara uyması beklenir. İşyeri iç yönetmeliği kim tarafından hazırlanır? Cevabı işveren olarak cevap verebiliriz. Ancak firmanın hizmet aldığı OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi de etkin rol oynar. Ayrıca İş güvenliği kapsamına da giren İç yönetmelik nedir? Konusunda İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği de personeli risklere karşı bilgilendirmesi de gerekmektedir. İşveren ile koordinasyonlu çalışması son derece önemlidir. Bilgi akşının sağlanması açısından gerekli iletişimin sağlanması neredeyse hayati önem taşımaktadır. Hem fiziki koşullar hem de sağlık koşulları dikkate alarak personel üzerinde farkındalık yaratmak görev ve sorumlulukları altındadır.

Bir iş yeri için iç yönetmelik işleyişi belirleyen ana unsurdur. Genelden özele bütün çalışma koşulları, risklere karşı güvenlik önemleri ve olası sağlık sorunları gibi bütün durumları içinde barındıracak düzenlemeleri içerir. Bu yüzden İşyeri iç yönetmelik, her işletme için önemli sorumluluktur.

İş Güvenliği ve İç Yönetmelik Nedir?

İşverenin hazırlama ile sorumlu olduğu yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre hazırlanmalıdır. Sorumluluklar, tehlike ve risk durumları gibi birçok konu açıkça belirtilmiş olmalıdır. Risk analizi ve bu analizlerin yönetmelikte yer alması personelin risklere karşı tedbirli davranmasını sağlayacaktır. İşyeri kuralları nelerdir? Sorusuna da en güzel cevap bu yönetmeliktir. Uyulması gereken kurallar olarak düşünülmelidir. Risklerin ortadan kaldırılması, önleyici tedbirlerin alınması ana hedeflerden biridir. OSGB olarak, uzman kadrosu ile firmanın ve personelin yararını düşünerek şartları iyice ele alır. Kanuna uygun olarak kuralları içeren yönetmeliğin hazırlanması ve uygulanması aşamasında yönlendirici ayrıca bilgilendirici rol oynamak gerekmektedir. Bütün firmalar için tehlike sınıfları da göz önüne alınarak el kitapçığı şeklinde firma yetkilileri ve personellerin yetkisini, sorumluluklarını içeren yazılı bir dokuman haline getirilmelidir. Bu kitapçık sayesinde olası riskler, tehlikeler ile bilgiler, uyarılar dikkatlice uyulması gereken kurallar dizinini oluşturmaktadır.