Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

İşyeri Hekimi

Dem OSGB İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimliği, işyerinde sağlık kontrolünün ve durumlarının incelenmesi, işe alım sağlık raporlarında kontrollerinin sağlanması ve gerekli tetkiklerin incelemesinden sorumlu kişidir. Mesleki hastalıkların yoğun olarak görüldüğü yerlerde özellikle personellerin gerektiği şekilde yönlendirilmesi İş Güvenliği konusuna da girmektedir. Yetki OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İşyeri Hekimliği konusunda da firmalara hizmet vermektedir. Firmaların tehlike sınıflarına göre Bakanlık sistemi olan kısa adı İSGK-Katip yani İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip İzleme Programı aracılığı ile firmanın ihtiyacı olan dakikalara göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve gerekli durumlarda Diğer Sağlık Personeli atamalarını gerçekleştirmektedir. 2012 yılında belirtilen 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanununca iş yerlerinde zorunlu olan görevleri yapmakla sorumlu kişilerdir. 2013 yılında ise 50 kişiden az çalışanı olan yerlerde, 2014 de ise yeni çıkan mevzuat ile birlikte tüm kamu kurumları ve 10 kişiden az çalışanı olan bütün işyerlerinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelikçe belirtilen kurallar dahlinde işverenin de bu kurallara uygun işlemler yapılması beklenir. Aksi takdirde çeşitli cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

İşyeri Hekiminin Görevi ve Sorumlulukları

İşyeri Hekiminin görevleri nelerdir? Firmaya atanan ya da bazı durumlarda personel sayısına bağlı olarak firma bünyesinde yer alan doktorlar olarak, personelin sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu kişilerdir. Özellikle son zamanlarda çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle az tehlikeli sınıflarda dahil bütün tehlike sınıflarına işyeri hekimliği hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir. Böylece sağlıklı işçilerin sağlık açısından daha güvenli yerlerde çalışması hedeflenmiştir. Personelin işe girişinden itibaren, sağlık sorunları ya da olası meslek hastalıkları risklerine karşı önlemler almak doktorun görevleri arasında bulunur. Ayrıca, gerekli zaman aralıklarında personelin sağlık kontrollerinin yapılmasını ve raporlarının hazırlanması işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Gerekirse ihtiyaç dahlinde bu işlemler için hemşirelerle birlikte de çalışmaktadırlar. İşyeri Hekimi kimler olabilir? Doktorluk diplomasına sahip olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış kişiler işyeri hekimi belgesi alabilirler. Bu belge ile kısmi süreli de olsa işyerlerinde görevli doktorlar olarak görev alabilirler. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir eğitim kurumundan eğitim almak durumundadırlar. Eğitimde başarılı olan doktorlara, İşyeri Hekimliği Sertifikası verilmektedir. İşyeri hekimi ne kadar maaş alır? Görev ve görev sürelerine bağlı olarak alacakları maaşlar değişebilmektedir. Tabipler odasının belirlediği senelik rakamlar belirleyici olmaktadır. Ancak alanında uzman doktorların işyeri ihtiyaçlarına göre daha fazla zamanlı görev aldıkları işyerlerinde maaşları da artacaktır.

Doktor olarak işyerinde olması gereken sağlık koşullarını da incelemeli, ilkyardım dolabı gibi hassas olan ihtiyaç listelerini hazırlamak gibi bir dizi görevleri de bulunmaktadır. İşçilerin sağlık durumlarını gözetim altında tutmak, işe giriş muayenelerini ve periyodik muayenelerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. İşçilerin tehlike oluşturan durumların tespit edildiği takdirde işverene bildirmek ve gerekeni yaptırması gerekmektedir. Temizlik ve hijyenin sağlanması konusunda etkin rol oynamalıdır. İşletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak mutfak gibi hijyen gerektiren yerlerde çalışan personel için gerekli portör muayenelerini yaptırmak da yine İşyeri Hekiminin görevleri arasındadır. Ayrıca sağlığı tehdit edecek olası risk taşıyan durumları izlemek ve denetlemek de sorumlulukları arasında bulunmaktadır. İşyerinde lavabo ve banyo gibi temizliğin önemli olması gereken yerlerde bakım ve temizlik kontrollerinin de yapılması şarttır. Yemekhanesi bulunan yerlerin ise dikkatli ve titiz bir şekilde sağlık kontrolünün yapılması mühimdir. Bu yerde çalışan personelin gerekli sağlık muayenelerinin özenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Taşıyıcı hastalıkları bulunan personellerin mutfak personeli olması oldukça sakıncalıdır. Kısacası hijyen gerektiren her ortamdan işyeri hekimliğinin yetki ve sorumluluğu dahilindedir. Denetim ve kontrolden sonra olası çözümler mutlaka hayata geçmelidir. İşyerinde sağlığı tehdit edebilecek durumların tespiti son derece önemlidir. 78Bu yüzden işveren ile doktorun yapılacaklar yapılması gerekenler konusunda iyi bir iletişime de sahip olması gerekecektir.

İşyeri içinde gerçekleştirilen muayeneler dışında doktor, bazen istenilen tetkiklerin uygulanacağı laboratuvarlarla ortak çalışması gerekebilir. Muayeneler; az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftakilerde en geç 3 yılda bir ve çok tehlikeli işyerlerinde en geç yılda kez olmak üzere yapılması ve raporların dosyalanması gerekmektedir.