Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

İş Güvenliğinin Önemi

İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliği yasal çerçevede zorunlu bazı çalışmaları kapsamaktadır. Bu açıdan işverenlerce tüm iş görenlerin hem sağlık hem de mesleki açıdan güvenli ortamda iş yapmaları sağlanmalıdır. İşçi güvenliğinin sağlanması işverenin lehinedir, zira işçinin güvenliği sağlanınca iş ortamının da güvenliği sağlanarak rutin çalışma temposu yakalanır. 4857 Sayılı kanun ile iş güvenliği konusunda atılacak adımlar ve önlemler belirlenmiştir. İş güvenliği söz konusu olunca bununla ilgili iş güvenliği uzmanının görüşlerine başvurmak gerekir. Buna ilişkin iş güvenliği uzmanlığı eğitim programları söz konusu olup buraya kayıt olup eğitimi tamamlayan kişiler birçok işletmede iş güvenliği uzmanı ünvanı adı altında çalışma ortamı bulabilmektedirler. 2012’de çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ çerçevesinde iş güvenliği uzmanlığı da oluşturulmuş ve bu kişilere bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Bu uzmanlık için mühendis, teknik eleman ya da mimar olmak gerekir. Bu kişiler ilgili eğitim programlarından geçerek iş güvenliği uzmanı sıfatı taşıyabilmektedir. Teknik eleman kapsamında ise şu kastedilmektedir: Fakültelerin fizik ya da kimya bölümü mezunları bu eğitim programlarına katılabilmektedir. Eğitime katılanlar A, B ve C sınıflarında sertifika almaktadırlar. Bu sertifika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da onaylanmaktadır. Bu minvalde iş güvenliği uzmanı görevleri şunlardır: İş ortamında anormal durumları önlemek ve klişe üretim sürecini sağlamak, iş verimini artırıcı çalışmalar yapmak, iş kazalarının oluşmasına yol açacak sebepleri ortadan kaldırmaktır.

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimleri de iş güvenliği uzmanları gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görev alabilme yetkisini almaktadır. Sonra da iş ortamındaki sağlıkla ilgili konularda çalışmaktadır. İşyeri hekimi OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) kuruluşlarıyla işbirliği halindedir. Bu açıdan osgb İstanbul osgb hem iş güvenliği uzmanları hem de iş yeri hekimleriyle müşterek bir çalışma içindedirler.

DEM OSGB’nin faaliyetleri nelerdir?

İşyeri güvenliği ve işyeri hekimliği konusunda dem osgb kapsamlı bir faaliyet sürdürmektedir. Hizmetleri arasında iş güvenliği, risk analizi, acil durum eylem planı, patlamadan korunma doküman çalışmaları, asbest söküm raporlama ve güvenlik raporları hazırlama bulunmaktadır. Bu konulara kapsamlı bir eğitim programı verilmektedir.