Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

İş Güvenliği

Dem İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş güvenliği nedir? Son zamanlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi haline gelmiştir. İşverenler için işçilerin güvenliğinin sağlanması, iş güvenliği bölümü içinde yayınlanan yönetmelikler doğrultusunda güvence altına alınmalıdır. Özellikle inşaat ve fabrikalar gibi yüksek riskli çalışma ortamlarında işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek için iş güvenliği kanunu ile bazı kurallar koyulmuş ve bunlara uyma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tedbirlerin alınması da genel olarak iş güvenliği konusuna girmektedir.

İş Güvenliği Eğitimi; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfların çalışan sayısına göre uygun gerekli uzman atamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Buna uygun olarak firmalara A sınıfı iş güvenliği, B sınıfı iş güvenliği ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları atanarak firmanın alması gerekli eğitimlerin verilmesi ve çalışılan ortamın kurallara uygun hale getirilmesi konusunda risk analizlerinin yapılması ayrıca eksikliklerin de tamamlanması gerekmektedir.

OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak hizmet veren kuruluşlar, 2010 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği olarak bilinen 4857 sayılı İş Kanunu tarafınca tanımlanmıştır. İş Güvenliği nedir konusu her işyerleri için artık zorunludur. Bakanlığa bağlı olan OSGB’ ler hizmet olarak, şirketlerin ve kurumların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinde etkin rol oynar. İşyerlerine tehlike sınıflarına göre atamalar gerçekleştirerek uygun tehlike sınıfına göre iş güvenliği hizmeti almasını sağlar. Ayrıca İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli atamalarını gerçekleştirerek firmaların hizmet almasını sağlar. Hizmet için öncelikle firmanın yaptığı iş ve çalışan sayısı tespit edilmelidir. Bunun için de iş yerinin SGK sicil kodu ya da NACE kodu sorgulanarak sistemden doğru bilgi alınabilmektedir. Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı kısa adı İSG-KATİP olan sisteme bağlanılarak bu bilgilerin tespitini gerçekleştirmek gerekmektedir. Daha sonraki hekim ve iş güvenliği uzmanı atamaları da yine İSG-Katip üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı ve Tehlike Sınıfları

İş Güvenliği nedir sorusunun içerisinde iş güvenliği uzmanları da yer almaktadır.Firmaların tehlike sınıflarına göre uzman seçmesi gerekmektedir. Çok Tehlikeli olarak belirtilen sınıflar için A sınıfı veya B sınıfı İş güvenliği Uzmanı görevlendirilir. Tehlikeli sınıflar için; A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı İş güvenliği Uzmanı görev alır. Az Tehlikelilere de ise, bütün sınıflardan iş güvenliği uzmanları görev alabilmektedir. Tehlike sınıfları firma içinde yetkilendirilecek olan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve gerekli durumlarda Diğer Sağlık Personeli çalıştırma saatlerine de etki edecektir. İnşaatta çalışan bir personel ile ofis ortamında çalışan personel çalışma ortamı riskleri ve değerlendirmeleri farklı olacaktır. Uzman kişilerin risk değerlendirmelerini dikkatli bir şekilde yapmaları gerekmektedir. İşvereni yapılacaklar hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek sorumluluklarından biridir. Ayrıca çalışanlara uygun talimatlar vererek uygun fiziki koşulların oluşturulmasına da katkı sağlaması beklenir. Uzmanların tehlike sınıflarında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirme adına eğitim almaları da önemlidir. İlkyardım konusundan Yüksekte Çalışma Eğitimine kadar bir uzman kendini geliştirebilir. Bu aşamada da görevlendirildiği firmada daha güvenilir ortamların oluşturulmasında katkıda bulunur. Aynı durum OSGB’ler içinde geçerlidir. Profesyonel kişilerle çalışmak her zaman için önemlidir ve işveren tercihini bu noktalara dikkat ederek vermelidir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından, firmada yapılan her işin özelliği ve niteliği önem arz etmektedir. İşin her adımında kullanılan maddeler, malzemeler ve ekipmanlar çalışma ortamının risk derecesini de belirler. Bu yüzden bütün bu faktörler tehlike sınıfları gözetilerek dikkatlice incelenmelidir. Bu yüzden uzmanlar şartların ve ortamlarını iyi analiz edebilecekleri bakış açısına sahip kişilerden oluşmaktadır. Uzman sınıfı teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ya da mühendis gibi alanlardan mezun olan kişilerden oluşmaktadır. Çok kez görülen eskiden sayıları bir hayli fazla olan iş kazaları için eğer yeterli önlem alınmaz ise personel tehlikeye girebilir. Sağlığı olumsuz etkileyecek hatta can kaybı gibi durumlarda işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı yetkileri askıya alınabilir. Firmada karşılaşılan bütün olumsuz durumlar, risk faktörleri büyük bir titizlik ve dikkat ile değerlendirilmelidir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar ve cezai işlemler ile kaşı kaşıya kalınabilir. Bunun için mevzuata uygun olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği tercihleri bir firma için oldukça önemlidir.