İş Güvenliği Sınıfları

Risk Değerlendirme Yöntemleri
27 Mart 2018
Çorlu Patlamadan Korunma Dökümanı
30 Mart 2018

İş Güvenliği Sınıfları

İş Güvenliği Sınıfları Nelerdir?

Mevcut sistemler içerisinde yer alan iş güvenliği sınıfları A, B ve C olmak üzere 3 ayrı temelde belgelendirilmektedir. İlk olarak eğitim alan işyeri hekimi ve diğer görevliler C belgesi ile sınıflandırılmaktadır. Çeşitli eğitim aşamalarından sonra girilen istanbul iş güvenliği sınavlarından en az 70 tam not alan kişiler C sınıfı belgesi ile görevlendirilmektedir. B sınıfı belgeyi almak için ise C sınıfı belge ile en az üç yıl fiilen hizmet verilmesi gerekmektedir.

Mühendisler, mimarlar ve teknik personeller C ve B belgeleri ile birlikte çalışmaktadır. A sınıfı belge almak için ise B sınıfı belge ile en az üç yıl boyunca çalışmak gerekmektedir. Bundan da teknik alanda ihtiyaç duyulan tüm meslekler faydalanmaktadır. Bununla birlikte iş güvenliği uzmanı olmak için A sınıfı belge gerekmektedir. Bu belgeler dem osgb tarafından belirlenen yükümlülüklerle şekillendirilmiştir.

İş Güvenliği Hizmetleri Nelerdir?

İş Güvenliği Sınıfları

Önceden yazılı olarak talimatları verilmiş iş güvenliği hizmetleri mevcuttur. Bu hizmetlerin her biri iş yerinde yaşanacak çeşitli hastalıkların, yaralanmaların ve kazaların maksimum oranda az zararla çıkılması için profesyonel olarak belirlenmiş ve uygulama konmuştur. Hizmetlerin başında sağlık hizmetleri yer almaktadır. Her iş yerinde bulunması zorunlu olan iş yeri hekimlerinin sağlık alanında verdiği eğitimler ve uygulamalı destek hatları iş güvenliği hizmetlerinin birinci kısmını oluşturmaktadır. İlk yardım eğitimleri de her personele ayrı ayrı verilmektedir. Sosyal güvenlik alanında yapılan her türlü danışmanlık kolları da iş güvenliği hizmetlerinin diğer kısmını oluşturur. Yangın alanında yapılan ve sunulan eğitimler de özellikle fabrika gibi büyük tesislerde yasalar çerçevesinde zorunlu hale getirilmiş bir diğer hizmettir.

İş Güvenliği Hizmetlerinde Yer Alan Personellerin Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde iş güvenliği alanında hizmet veren personellerin daha önce deneyimli olmaları gerekmektedir. Bu alanda hizmet vermiş olan ve çeşitli iş güvenliği sınıflarından birine sahip olan kişilerin işe alınmaları çok daha uygun ve makul olmaktadır. Sektör içerisinde daha önceden dem osgb hizmetlerinde fiilen hizmet veren ve bu alandaki teknik becerilerini paylaşmaya hazır olan tüm personeller çeşitli iş yerlerinde hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Sınıfları ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Comments are closed.