Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Güvenlik Raporu

Dem OSGB

Güvenlik Raporu

Güvenlik raporu, günümüzde önemi git gide artan bir konudur.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği olarak büyük işletmelerde dahil gerekli olan işletmelerin kazaların önlenmesi ve etkilerin azaltılması adına hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporu şeklinde ifade edilir. İşverenin sorumluluğunda olan bu rapor çeşitli güvenlik raporu örneği incelenerek de referans alınabilir. Güvenlik raporu nasıl yazılır? Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. İşyeri tesisinde yer alan tehlikeli maddelerin güncel envanter listesi hazırlar. Yetkili OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi destek alacağınız hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca olası risklerin belirlenmesi aşaması İş Güvenliği konusuna girdiği için firmanın İş Güvenliği Uzmanı’ da bir çok sorunu, riskleri ve analizleri raporlar halinde hazırlamak durumundadır. Üst seviyeli kuruluş olarak nitelenen her firmanın güvenlik raporu düzenlemesi gerekmektedir. İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanmalıdır. Yönetmeliğe göre en önemli madde budur ve yasal zorunluluğu vardır. Bu raporu hazırlamakla sorumlu olan işveren raporu Bakanlığın incelemesine sunmalıdır. Bakanlığa iletilmeyen raporlar sonrasında çeşitli olumsuz sonuçları doğurabilir. Faaliyet durdurmaya kadar giden bu durumda çeşitli cezai işlemler de uygulanmaktadır. Bu yüzden can ve mal kaybının da önüne geçebilecek hem de iş ortamı ve çevresinde oluşabilecek tehlikeli risk durumlarının ortadan kaldırılması adına OSGB firması önemli rol oynamaktadır. Bir işletme için eğitimlerin de çok büyük önemi vardır. Rapor hazırlama aşaması mevzuata uygun şekilde yapılır ayrıca, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği firma içinde çeşitli sorumluluklar taşımaktadır.

SEVESO Güvenlik Raporu

1976 senesinde  İtalya’da SEVESO kasabasında meydana gelen gerçekleşen endüstriyel kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının önüne geçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için belirtilen ve adını kasabanın isminden alan Seveso Direktifi uluslararası olarak kabul edilmiştir.  Ülkemizde’de 2010 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında ele alınmış ve uygulama geçilmiştir. Bu yönetmelik ile risk yönetimi önem kazanmıştır.