Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Ergonomi Eğitimi

DEM OSGB ERGONOMİ EĞİTİMİ

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi eğitimi nedir? Sorusu özellikle günümüzde en çok karşılaşılan sorulardan bir tanesidir. Çalışma hayatında iş güvenliği konusuna giren ergonomi, insanı ve insanın yaşadığı çevresi ile uyumunu kapsamaktadır. İşyerinde çalışanların işyeri ortamına uyum sağlaması hem motivasyon hem de iş verimliği açısından mühimdir. İş kazalarır, insan vücuduna etkileyebilecek meslek hastalıkları diye belirtilen rahatsızlıklar, sağlık sorunu dolayısıyla alınan raporlar ve işin aksaması gibi durumların hepsi ergonomi konusuna girmektedir.

İş Kanununda belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmelikte yer alan maddelere göre; işveren, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak ile sorumludur. Yapılan işe göre kas iskelet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi adına kurumda ergonomi eğitimi verilmesi şarttır. Ayrıca ergonomik risk etmenleri belirlenmesi ve ergonomik konusu ile ilgili iyileştirmeleri yapma, önlem alma işverenin önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Personel eğitimleri için yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( OSGB ) bu konuda hizmet alabileceğiniz yerlerin başında gelir. Firmanıza atanan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği, ergonomi konusu ile ilgili personele hem sağlık hem de teknik konularda yönlendirmeler vermesi gerekmektedir. İşi ve işin getirdiği çalışma ortamının personel için belirli yeterliliğe getirmek bunun için de bilinçlendirmek adına eğitim verilir. Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

Ergonomi Eğitiminin Amacı

Güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması ve eğitim sonrası bu hususlara uyulması önemlidir. Ergonomi ile ilgili örnekler, sağlıklı bir duruş yük kaldırma durumunda vücudumuza zarar vermeme, kas iskelet sisteminin korunması adına çeşitli egzersizlerin yapılması gibi konular hakkında bilinçlendirmeyi içerir. Personelin ergonomi eğitimi sonrası iş verimliliği hakkında daha farkındalık sahibi kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık problemlerinin ortadan kaldırılması iş masasında yapılacak ufak düzenlemelerin bile etkisini içerebilmektedir. Olumsuz olan koşulların iyileştirilmesi hem işveren hem de personel için gereklidir. İki tarafa da fayda sağlayacak bu ortamın sağlanması işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluğunda olmalıdır. Çeşitli kontroller ve raporlar sayesinde riskli durumların tespiti ve önlenmesi hem firma hem de çalışanlar için fayda sağlyacaktır.