Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi eğitimi nedir? Sorusu özellikle günümüzde en çok karşılaşılan sorulardan bir tanesidir. Çalışma hayatında iş güvenliği konusuna giren ergonomi, insanı ve insanın yaşadığı çevresi ile uyumunu kapsamaktadır. İşyerinde çalışanların işyeri ortamına uyum sağlaması hem motivasyon hem de iş verimliği açısından mühimdir. İş kazalarır, insan vücuduna etkileyebilecek meslek hastalıkları diye belirtilen rahatsızlıklar, sağlık sorunu dolayısıyla alınan raporlar ve işin aksaması gibi durumların hepsi ergonomi konusuna girmektedir.

Ergonomi Eğitimi

İş Kanununda belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmelikte yer alan maddelere göre; işveren, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak ile sorumludur. Yapılan işe göre kas iskelet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi adına kurumda ergonomi eğitimi verilmesi şarttır. Ayrıca ergonomik risk etmenleri belirlenmesi ve ergonomik konusu ile ilgili iyileştirmeleri yapma, önlem alma işverenin önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Personel eğitimleri için yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( OSGB ) bu konuda hizmet alabileceğiniz yerlerin başında gelir. Firmanıza atanan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği, ergonomi konusu ile ilgili personele hem sağlık hem de teknik konularda yönlendirmeler vermesi gerekmektedir. İşi ve işin getirdiği çalışma ortamının personel için belirli yeterliliğe getirmek bunun için de bilinçlendirmek adına eğitim verilir. Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

 

Ergonomi Eğitiminin Amacı

 

Güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması ve eğitim sonrası bu hususlara uyulması önemlidir. Ergonomi ile ilgili örnekler, sağlıklı bir duruş yük kaldırma durumunda vücudumuza zarar vermeme, kas iskelet sisteminin korunması adına çeşitli egzersizlerin yapılması gibi konular hakkında bilinçlendirmeyi içerir. Personelin ergonomi eğitimi sonrası iş verimliliği hakkında daha farkındalık sahibi kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık problemlerinin ortadan kaldırılması iş masasında yapılacak ufak düzenlemelerin bile etkisini içerebilmektedir. Olumsuz olan koşulların iyileştirilmesi hem işveren hem de personel için gereklidir. İki tarafa da fayda sağlayacak bu ortamın sağlanması işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluğunda olmalıdır. Çeşitli kontroller ve raporlar sayesinde riskli durumların tespiti ve önlenmesi hem firma hem de çalışanlar için fayda sağlyacaktır.

DEM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ergonomi Eğtimi ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

25 Mayıs 2018

Races Tips For These days tutorial The exact 6-8 Very important Training to become Realized Just before Betting about Desired form of transport Speed!

To generate any kind of upcoming and likely second salary wagering regarding horses, these kinds of races strategies at present while fully understood and also adopted […]
25 Mayıs 2018

Sporting Tips Pertaining to Right now instant The particular Five Significant Training to become Realized Previously Bet at Pony Race!

One of the inquiries I receive asked over and over again is that: If you are techniques earn money, the reason why are you willing to […]
25 Mayıs 2018

Races Tips With regard to Now – The particular Half dozen Very important Training being Mastered Before Wagering regarding Mount Speed!

To help to make a potential future plus possible following cash flow betting regarding sinon, such races tips currently when ever known together with followed can […]

Referanslarımız

botaş-1-min
comfy-1-min
nalbantoglu-1-min
saral-2-min
tam-ambalaj-1-min
tempo-aksesuar-1-min