Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli (DSP)

Diğer Sağlık Personeli kısaca DSP olarak belirtilen, İSG katip üzerinde ataması gerçekleştirilen hemşirelerdir. Bakanlık tarafından belge sahibi olan bu kişiler, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler de olabilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere OSGB tarafından firmaya atanan kişilerdir.  İşyeri hekimliği ile çalışmakta ve sorumlulukları çerçevesinde raporlama, kontrol etme ve hekime yardımcı olma gibi durumlarında görev alırlar. Diğer sağlık personeli yönetmeliği ile görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek Diğer Sağlık Personeli sorumluluklarından bir tanesidir. Diğer sağlık personeli belgesi nasıl alınır? Bakanlıkça belirtilen ve yetkili kurumlardan diğer sağlık personeli eğitimi almak, iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programlarını tamamlamak, belge için şarttır.

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu

 

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile belirtilmiştir. Yönetmeliğe uyulmaması durumunda çeşitli yasal yaptırımlarda söz konusu olacağı için gerekli çalışma sürelerin tamamlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  Bu süreler tehlike sınıflarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri için 10 – 49 çalışan için çalışan başına ayda en az 10 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika; ve Çok tehlikeli sınıf içinde çalışan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. İşyeri hekimine bağlı çalışan DSP için işyerindeki sağlık kontrollerinin raporlanması, belirli periyodlar halinde kontrollerin tekrarlanması ve yeni giriş yapan personelin kontrolü gibi durumlarda işyeri hekimi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalıdır. İş yerleri ayrıca, tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildi ise, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmez.

DEM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Diğer Sağlık Personeli (DSP)  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

25 Mayıs 2018

Races Tips For These days tutorial The exact 6-8 Very important Training to become Realized Just before Betting about Desired form of transport Speed!

To generate any kind of upcoming and likely second salary wagering regarding horses, these kinds of races strategies at present while fully understood and also adopted […]
25 Mayıs 2018

Sporting Tips Pertaining to Right now instant The particular Five Significant Training to become Realized Previously Bet at Pony Race!

One of the inquiries I receive asked over and over again is that: If you are techniques earn money, the reason why are you willing to […]
25 Mayıs 2018

Races Tips With regard to Now – The particular Half dozen Very important Training being Mastered Before Wagering regarding Mount Speed!

To help to make a potential future plus possible following cash flow betting regarding sinon, such races tips currently when ever known together with followed can […]

Referanslarımız

botaş-1-min
comfy-1-min
nalbantoglu-1-min
saral-2-min
tam-ambalaj-1-min
tempo-aksesuar-1-min