Çorlu Patlamadan Korunma Dökümanı

İş Güvenliği Sınıfları
29 Mart 2018

Çorlu Patlamadan Korunma Dökümanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca hazırlanan Çorlu patlamadan korunma dökümanı çalışanların patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamların tehlikelerinden korunmalarını hedefleyen bir çalışmadır. Bu doküman, herhangi bir şekilde patlayıcı ortam bulunan ya da bu ortamın oluşması ihtimali bulunan iş yerlerinde, işverenler tarafından alınması gereken Çorlu ilk yardım eğitimi gibi güvenlik önlemlerinin kurallarını belirleyen bir içeriğe sahiptir.

Çalışanların Güvenliğini Sağlayan Önlemler

Çorlu Patlamadan Korunma Dökümanı

Yasalara göre çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri açısından, patlayıcı maddelerin kullanıldığı iş yerleri, patlamadan korunma dokümanının sunduğu önemleri almakla yükümlüdür. Bu doküman ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi Çorlu iş güvenliği sağlamak amacıyla çorlu bölgesinde de gereken tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. İşçi ve iş güvenliği için Çorlu osgb tarafından hazırlanan projeler, sektörlerin çalışma faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin sınıflandırılmasına yönelik olarak tasarlanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 maddesinde belirtilen iş yerlerinin alması gereken güvenlik önemleri, hazırlanan bu dokuman ile açıkça ifade edilmektedir.

İş Yeri Hekimi Ve Yangın Eğitimleri

Patlamadan korunma dokümanı, iş yerlerinde her türlü önlemin alınmasını ön görmektedir. Buna göre iş yerlerinde acil müdahaleyi sağlamak amacı ile Çorlu işyeri hekimi uygulaması da gerekli bir durumdur. İşçilerin sürekli olarak doktor kontrolünde bulunması, çeşitli meslek hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisine başlanması yönünden değer taşımaktadır. Ayrıca Çorlu yangın eğitimi de üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Bir patlama veya yangın halinde yapılması gerekenlerin bilinmesi ve hatta bu durumda Çorlu ilk yardım eğitimi ile edinilen bilgilerle gereken müdahalelerin yapılması elzemdir. İstanbul osgb tarafından düzenlenen eğitimler ile iş ve işçi güvenliğini en üst seviyede sağlamak hedeflenmektedir.

Dem OSGB Çalışmaları

Ülkemizde iş güvenliğini uygun koşullarda sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunan Dem Osgb sektörün ihtiyacı olan iş güvenliği önlemlerini profesyonel çalışmalarıyla sunmaktadır. Bu çalışmalar arasında sunulan çeşitli eğitimlerden, acil durum eylem planı gibi beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmayı sağlayan önlemlere kadar pek çok çalışma bulunmaktadır. Dem Osgb risk analizi ile iş yerlerinde oluşabilecek her türlü riski analiz ederek, can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Çorlu Patlamadan Korunma Dökümanı ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.