Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Arama Kurtarma Eğitimi

Dem OSGB Arama Kurtarma Eğitimleri

Arama Kurtarma Eğitimi

Arama kurtarma eğitimi veren kurumlar, ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra daha çok önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Özellikle doğal afetlerde hayati ödeme sahip arama kurtarma eğitimi bugün birçok kurum ve yetkili OSGB aracılığı ile verilebilmektedir. Arama kurtarma kursu sayesinde, çevrenizde meydana gelen olumsuz olaylardan sonra anlık doğru kararları alabilecek bilgi ve becerilere de erişmiş olursunuz. Hem ailenize hem de çevrenizdekilere yardım etme doğru müdahaleler ile sağlanabilmektedir. Bunun için hemen her bireyin kendini geliştirmesi de ayrıca önemlidir.

Eğitimi yetkili kurum ve kişilerden almak gerekmektedir. Arama kurtarma eğitimini kimler verebilir? Sorusuna işyerlerinde iş güvenliği konusunda sorumlu iş güvenliği uzmanları, arama kurtarma eğitici eğitimi belgesine sahip ise personele, bu eğitimleri planlayıp verebilir; ayrıca tatbikatta düzenleyebilir. Firmaların personele vereceği her eğitim gibi arama kurtarma eğitimi de, olabilecek afet ve acil durumlara karşı önlem alabilecek, karşı karşıya kaldığı olumsuz durumları en aza indirecek yeterlilikte kişilerin yetiştirilmesini de sağlayacaktır.

Arama Kurtarma Eğitimi Neden Alınmalı?

Arama kurtarma, afet başta olmak üzere çeşitli acil durumlar sonrası kişilerin güvenliğinin sağlanması açısından oldukça hayati bir konudur. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği eğitim çalışmaları yapabilir; ilkyardımdan arama kurtarmaya kadar bilgi sahibi olan nitelikli personellerin işyerlerinde çalışması hemen her kurumun hedefi olmalıdır. Afet ve acil durum planının hazırlanması, afetlere karşı hazırlıkların yapılması ve ekiplerin oluşturulması ve görev dağılımının yapılması eğitimin amaçlarındandır. Eğitim ve ekiplerin oluşturulması da bazı yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmiştir. Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri her 30 çalışan için, tehlike sınıfında bulunan işyerlerinde her 40 çalışan için ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde her 50 çalışan için arama kurtarma eğitimi, arama kurtarma tahliye eğitimi, yangın ve ilkyardım gibi eğitimleri almak üzere özel eğitimlerden geçen birer çalışan bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Temelde yer alan bu eğitimleri ilerleyen süreçlerde daha detaylı bir şekilde de alabilmek de mümkündür. Bu eğitimler sonrasında verilecek belgeler hem kişi hem de işyerleri için denetleme kısmında da oldukça önem arz etmektedir.