Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Hazırlama

Acil Durum Eylem Planı

Risk değerlendirmesi ve risk analizi temel olarak, işyerlerinin mimari planları da göz önüne alınarak oluşturulur. Acil durum eylem planı içerisinde, işverenlerin çalışanlarını organize ekipler kurarak özellikle acil çıkışlara yönlendirilmesi konusunda ortak bilince sahip olmaları konusunda çeşitli sorumlulukları mevcuttur. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda belirli kurallara uyulması da işyerleri ve kurumlar açısından zorunluluk taşımaktadır. Kalabalık ve tehlikeli sayılan yerlerde afet bilincinin oluşturulması, acil durum planlarının yapılması ve tatbikatlarla desteklenmesi son derece önemlidir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde belirtilen konular doğru şekilde uygulanmalıdır. Yangın eylem planı örneği, yangın söndürme ekibi tablosu mutlaka kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Okul gibi çoğunluğun bulunduğu yerlerde okul eylem planı örneği incelenerek gerekli uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Plan olarak belirtilen ve yönetmelikle zorunlu hale getirilen bu uygulamanın hayati bir önem taşıdığı bilincine sahip olmak gerekmektedir. İş güvenliği konusunda yetkili donanıma ve yetkiye sahip olan OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bu konuda hizmet alabileceğiniz önemli yerlerdir. Firmanıza atanan iş güvenliği uzmanı eylem planı çıkarma konusunda; yangın tüplerinin yerleri, ilk yardım dolaplarının düzenlemeleri, acil durumda işyerinin mimarisi göz önüne alınarak çıkarılmış olan kaçış güzergahlarının yerini ve diğer önemli konular dahil pek çok yönlendirmesi bulunacaktır. Bu durum uygulamalı olarak da gerçekleştikten sonra bir şema haline getirilip, organizasyon şeması şeklinde firmaya verilmektedir. Firma yetkilileri bu şemayı ulaşılabilecek yerde muhafaza etmelidir.

Acil Durum Planı Önemi

Çok tehlikeli sınıftan az tehlikeli sınıfa kadar bütün işletmelerin acil durum eylem planına sahip olması bir zorunluluktur. Hayati önem taşıyan bu hususta işletmeler yapılması gerekli bu zorunlulukları yapmadıkları takdirde çeşitli cezalar ile karşılaşabilirler. İçeriden ya da dışarıdan gelebilecek her türlü acil durumda hayata geçebilecek bir uygulamadan bahsettiğimiz için işletmelere birçok sorumluluk verilmiştir. Bu yüzden iyi hizmet alabilecekleri bir OSGB ile çalıştıkları takdirde sorunların çözüm odaklı ve uzmanlar eşliğinde uygulamalı olarak hayata geçirilmesi mümkündür. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri ile sağlıklı çalışma ortamları sağlanmış olacaktır.