Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Acil Durum Eğitimi

DEM OSGB

Acil Durum Eğitimi

Arama kurtarma tahliye ekibi eğitimi ve acil durum eğitimi, bir iş yeri için son derece önemlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu eğitimler içerisinde temel arama kurtarma eğitimi; hayati öneme sahip eğitimlerden bir tanesidir. Afet gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı amaç edinen bu eğitimler, oluşabilecek her türlü olumsuz olayı en az zararla atlatabilmek için verilirler. Arama kurtarma eğitimi veren kurumlar arasında bazı yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ( OSGB ) merkezleri de bulunmaktadır. Bu eğitimlerin çoğunu gerekli yetkiye ve uzmanlığa sahip iş güvenliği uzmanları da verebilmektedir.

İş yerlerinde eğitim sonrasında acil durum örgütlenmesi yapılmalıdır. Çalışanlara eğitim sırasında belirli görevler verilir. Örneğin; acil çıkışa yönlendirecek kişilerin belirlenmesi gibi görev dağılımları yapılır. Ayrıca firmaların yönetmelik doğrultusunda Acil Durum Planı hazırlanması yapması gerekmektedir. Arama kurtarma ve tahliye eğitimi gibi iş yerleri yaptıkları mevcut işler doğrultucunsa çeşitli eğitimlerini tamamlamaktan sorumludur. Eğitim sonrası çeşitli tatbikat ve uygulamalı dersler sonucunda da bilgilerin pekiştirilmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu derslerden sonra çalışanlar dahil firma da eğitim aldıklarına dair çeşitli belgeleri almaya hak kazanmış olacaktır. Senede bir kez yapılması gereken bu tatbikatların hayat kurtarıcı olduğunu da unutmamak gerekir.

Personel Acil Durum Eğitiminin Önemi

Firmalar, OSGB ile çalıştığı zaman genel olarak eğitimleri firmadan sorumlu olan yani firmaya İSG-Katip üzerinden atanan iş güvenliği uzmanı gözetiminde yapmak mühimdir. Bu durum, uzmanın firma hakkında çıkardığı profil, acil durum eylem planı gibi raporlar ışığında firma ile birlikte sorumluluğu paylaşmaları anlamına geliyor. Uzmanın yetkisi ve yönlendirilmesi doğrultusunda personeller çeşitli eğitimleri almaları gerekmektedir. Eğitimlerin güncel olması, yeni personel girişlerinde, personelin eğitim alması firma için zorunluluktur. Ayrıca yeni giriş yapan personellerin İşyeri Hekimliği tarafından kontrol edilmesi ve gerekli raporların tutulması da gerekecektir. Son yıllarda önemi daha da artan iş yeri çalışma koşullarının iyileştirmesi adına pek çok yönetmelik hazırlanmıştır. İş yerlerinin bu yönetmelikleri takip etmesi ve buna göre güncellemeler yapması artık bir zorunluluk halini almıştır.