Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.
Email : info@demosgb.com Tel : 444 2 209
Dem OSGB Bir Demko Group kuruluşudur.

Day

Aralık 5, 2018
Silivri Osgb Gerilim hatlarında çalışan personellerin yeterli bilgilere sahip olmaması dahilinde oluşan kazalar sonucunda birçok ölüm gerçekleşmektedir. OSGB firmaları ise bu konuda gerekli çalışmaları düzenleyerek kişilerin ölüm ve yaralanma riskini daha aza indirmektedir. Silivri osgb hizmetlerinden faydalanan kurumlar, işçilerinin güvenliğini sağlıyor ve çalışma ortamında kişilerin nasıl çalışması gerektiğinde eğitim veriyor. Silivri iş güvenliği merkezleri sayesinde...
Read More
Osgb Ve İş Güvenliği Osgb adı da verilen ortak sağlık güvenlik birimleri, işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması için alınan önlemler ve yapılacak rutin kontrol ve eğitimlerde işçilerin bilinçli hale gelmesini sağlayan bünyelerinde işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı bulunan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı yönetmeliklere bağlı olarak yarı resmi...
Read More
İş Güvenliğinin Önemi İş güvenliği yasal çerçevede zorunlu bazı çalışmaları kapsamaktadır. Bu açıdan işverenlerce tüm iş görenlerin hem sağlık hem de mesleki açıdan güvenli ortamda iş yapmaları sağlanmalıdır. İşçi güvenliğinin sağlanması işverenin lehinedir, zira işçinin güvenliği sağlanınca iş ortamının da güvenliği sağlanarak rutin çalışma temposu yakalanır. 4857 Sayılı kanun ile iş güvenliği konusunda atılacak adımlar...
Read More
İşyeri Hekimi Çalışma Saatleri İşyeri hekimi; OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) kapsamında yetkilendiriliş firmaların bünyesinde bulunan işyerinde çalışanların sağlık durumlarını incelenmekle görevli kişidir. İş güvenliği konusunda sorumlulukları olan işyeri hekimliği, 2012 tarihindeki 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu göz önüne alınarak yürürlüğe girmiştir. İşyerlerinde iş sağlığı ile ilgili zorunlu olan görevleri yapmakla yükümlü olan işyeri hekimi,...
Read More
Beköp Çalışma alanlarında elde edilecek güvenli çalışma ortamı, hem çalışanlar için motivesi daha yüksek bir çalışma disiplini oluşturur, hem de işveren için çok daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Alınacak tedbirler ve güvenlik önemleri ile iş süreci aksamaz ve çalışanların sağlık açısından güvensizlik hissetmemeleri elde edilir. Bu alanda iş güvenliği standartları bulunuyor. Bunun için firmanın...
Read More
İsg Katip Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız iş kazası haberleri üzerinde durmamız gereken önemli bir konu haline gelmiştir. İş kazaları, işçilere can ve uzuv kaybı, işverenlere iş gücünden verilen kayıp, mali zarar ve hukuki sorunları beraberinde getirir. Bu kazaların önüne geçmek, işçilerin başta can güvenliklerinin sağlanması olmak üzere, çalışma ortamlarının, çalışma sürelerinin, hukuki hakları gibi konularda...
Read More
OSGB Hisip Osgb Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi, ya da daha bilinen ismiyle Osgb Hisip, Avrupa Birliği’ndeki projeler ve kriterler dahilinde, osgb hizmetlerinin iyileştirilmesi için ortaya atılmış bir projedir. Bu proje ile iş güvenliği konusunda kalite standartlarına erişilmesi, sektörlerin iş güvenliğine ilişkin sınırları belirleyen rehberlerin oluşturulması ve bu rehberlerin ileri dönemdeki osgb hizmetlerine yol göstermesi ve...
Read More